בני מזל, 128 גברים לדייק, נבחרו להשתתף במחקר באוניברסיטת ורוצלב, שבו הם נאלצו לדחוק את ta-tas מאחד, לא שניים, אבל שלוש זוויות שונות! לא רע דרך לעשות את החלק שלך למדע, עיניים, רבותיי, ובעוד שיא לא מטושטש כל כך במחשוף שלנו עלול לעורר גליל עיניים מהאשה הממוצעת, הממצאים יכולים להיות אפילו יותר מייאשים עבור נשים עם גודל כוס C ומעלה. המחקר, גברים שנמשכו לבתים עצובים היו אבנים מתגלגלות רומנטיות שמערכות היחסים שלהן היו קצרות. מאידך גיסא, גברים שהעדיפו זוג זעיר לחלוטין נטו להיות מהסוג שאהב להתיישב ביחסים מחויבים.

Calling All Cars: The Wicked Flea / The Squealing Rat / 26th Wife / The Teardrop Charm (none 2024).