כן, מדענים מדדו מרחב אישי. על ידי התבוננות במרחק שבו המשתתפים במחקר היו תגובה רדיקלית חזקה על היד על פניהם, החוקרים הצליחו להגדיר את הגבולות של כדור בלתי נראה זה. בעשותם כך, הם גילו כי לא כל הבועות נוצרו שווים: הם טווח בגודל. בנוסף, אנשים חרדים היו מוטרדים במיוחד על ידי פלישה למרחב שלהם.

Making Some Changes! | Sanders Sides (none 2020).