נשים נשלחות שתי הודעות שונות מאוד על הגוף שלנו בימים אלה. מצד אחד, כל אחד מן הבנקים טיירה מגזין Glamour אומר שזה הו כל כך נאור "רוק סלולים שלך" ולקבל את הצורה שיש לך. אבל מצד שני, כותרות החדשות, הרופאים ואפילו הגברת הראשונה (לברך את זרועותיה המפוסלות) לחצוץ בסכנות של עודף משקל.אז איך אתה יכול לקבל את הגוף שלך עדיין שואפים להיות בריאים מחקר חדש, יחד עם מומחים ממליצים שהתשובה תהיה לבחון מחדש את המשמעות של משקל "בריא" עבורך ולהתמקד תחילה בבניית התנהגויות טובות במקום בהשגת מספר מסוים בסולם.

הדרך להצלחה בחיים - הרב יגאל כהן (עם כתוביות בעברית) (none 2022).